:::

[NGÀY 11 THÁNG 1 NĂM 2024 KẾT THÚC ]NĂM HỌC 112 MÙA ĐÔNG ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ THÔNG BÁO 📣

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2023 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 1NĂM 2024 KẾT THÚC

THÔNG BÁO TẤT CẢ SINH VIÊN KÝ TÚC XEM RÕ NỘI DUNG (MÙA ĐÔNG XIN LƯU TRÚ THÔNG BÁO)
SINH VIÊN TỰ LÊN MẠNG TẢI HỒ SƠ MANG IN NHỚ PHẢI CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ VÀ  NỘP LẠI VĂN PHÒNG KTX1/KTX2 HOÀN THÀNH HOÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ。

瀏覽數: